Garda

Garda chrání pořádek ve městě a dohlíží na bezpečnost občanů. Pramenem toho, co dělá, jsou zákony a snaha aby byly dodržovány. Pokud je to možné, pokusí se zabránit protizákonnému jednání s nevratným efektem předem. Garda nepřímo podléhá správci města - mágovi, který má pravomoc dát veliteli gardy rozkazy. Výjimka je válečný stav, který vyhlašuje král, a kdy je město pod kontrolou gardy bezmezně (ovšem i tehdy rozumný kapitán gardy dává velkou váhu názoru správce města). Vzhledem k tomu, že cíle gardy a Mága jsou značně společné, není zpravidla použití rozkazu nutné a postup se řeší dohodou mezi Mágem a kapitánem. Správce města má možnost také vyhlásit výjimečný stav, což je speciální rozkaz, který způsobí, že všechna garda je nasazena na hlídání pořádku, měšťané se kvůli bezpečnosti mohou pohybovat jen po skupinách v doprovodu a jen za konkrétním důležitým účelem - jinak platí zákaz vycházení. Vyhlášení výjimečného stavu je ovšem také velmi málo časté, správce k němu přistoupí až tehdy, když je město nějak kriticky zevnitř ohroženo a není jiná volba. Nedaleko brány je gardovna, kde je také žalář pro provinilce.

Nahoru

Poslední aktualizace 16.9. Díky za přečtení. Design by Godric.
XHTML 1.0 Transitional Valid | CSS Valid | Používejte Firefox!