Zákony města

Každý, kdo poruší zákony města, bude postaven před nestranný soud a podroben spravedlivému trestu!

 1. Nikdo nesmí jiného člověka zabít.
 2. Dále pak, pokud bude čin opakovat, nebo ho provede velmi brutálním způsobem, bude mu uložen trest smrti stětím.
 3. Nikdo nesmí jiného člověka napadnout, ať už za účelem ho poranit nebo omráčit.
 4. Nikdo nesmí jinému násilně majetek vzít nebo úmyslně zničit. Pokud navíc nebude schopen hodnotu věci nahradit nebo věc vrátit, bude při trestu vykonávat práci a trest se mu prodlouží.
 5. Nikdo nesmí nelegálně užívat magii, užije-li, bude potrestán v případě pokusu žalářem, v případě provedení potrestán smrtí upálením nebo utopením (rozhoduje královský mág).
 6. Nikdo nesmí nosit u sebe zbraně větší než dýka nebo tesák. V případě akutního ohrožení života je povoleno u sebe nosit i krátký měč. Pokud bude težší zbraň někým ilegálně držena, zaplatí tento finanční pokutu, při opakovaném jednání bude trestán žalářem. Bude-li navíc zbraně přechovávat za účelem prodeje nebo výměny, bude pokuta desetinásobná a bude trestán déle.
 7. Nikdo nesmí jiného člověka unést nebo ho pod výhružkami nutit k něčemu proti jeho vůli. Udělá-li tak a způsobí-li mu tím navíc ohrožení života, bude trestán o to déle.
 8. Nikdo nesmí bránit gardě úmyslně ve výkonu práva nebo jakkoli napomáhat jeho porušování.
 9. Navíc, nikdo se nesmí pokusit vyhnout výkonu trestu nebo uniknout při zatčení, jinak bude potrestán o to déle.
 10. Pokud se někdo o něco z výše uvedeného prokazatelně pokusí, není-li řečeno jinak, bude mu udělen trest poloviční oproti běžnému.
 11. Nikdo rovněž nesmí provádět žádné jiné městu a občanům nebezpečné činy. Poruší-li, bude mu na základě závažnosti činu uložena pokuta nebo trest v žaláři.

Nahoru

Poslední aktualizace 16.9. Díky za přečtení. Design by Godric.
XHTML 1.0 Transitional Valid | CSS Valid | Používejte Firefox!